Statystyki - Miasto i Gmina Krotoszyn

MIASTO - Powierzchnia: 26 km2         Ludność:  30 058 (stan na 31.12.2000 r.)
GMINA - Powierzchnia:
232 km2         Ludność:  11 331
(stan na 31.12.2000 r.)

 

L.p.

Nazwa wsi

Liczba
ludności
(pobyt stały)
stan na
31.12.2000 r.

Liczba
ludności
(pobyt stały
+ czasowy)
stan na
31.12.2000 r.

Urodzenia w 2000

Zgony w 2000

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

1.

Baszyny

106

106

1

1

-

3

2

1

2.

Benice

397

399

7

5

2

5

3

2

3.

Biadki

1.460

1.472

19

9

10

12

3

9

4.

Bożacin

460

460

6

1

5

8

4

4

5.

Brzoza

268

269

3

-

3

2

1

1

6.

Chwaliszew

985

988

16

5

11

7

3

4

7.

Durzyn

81

81

-

-

-

2

1

1

8.

Duszna
Górka

143

143

2

1

1

-

-

-

9.

Dzierżanów

257

258

-

-

-

2

1

1

10.

Gorzupia

685

685

4

4

-

6

2

4

11.

Janów

72

72

-

-

-

3

1

2

12.

Jasne Pole

252

255

6

4

2

4

1

3

13.

Kobierno

789

802

11

7

4

4

1

3

14.

Lutogniew

733

736

8

5

3

6

2

4

15.

Nowy Folwark

129

129

-

-

-

1

1

-

16.

Orpiszew

605

608

6

2

4

13

5

8

17.

Osusz

95

95

-

-

-

3

2

1

18.

Osusz -
Salnia

149

150

2

-

2

2

1

1

19.

Raciborów

121

121

1

1

-

1

-

1

21.

Romanów

118

118

1

-

1

3

2

1

21.

Roszki

625

628

10

5

5

5

2

3

22.

Różopole

309

309

5

2

3

1

-

1

23.

Smoszew

392

393

4

3

1

2

2

-

24.

Świnków

568

569

4

1

3

2

2

-

25.

Tomnice

269

269

3

1

2

5

1

4

26.

Unisław

90

90

-

-

-

-

-

-

27.

Ustków

208

212

-

-

-

2

1

1

28.

Wielowieś

460

460

8

4

4

-

-

-

29.

Wronów

229

231

3

2

1

1

-

1

30.

Wróżewy

163

163

2

-

2

1

1

-

Razem GMINA

11.278

11.331

132

63

69

106

45

61

31.

Krotoszyn

29.631

30.058

319

157

162

292

142

150

RAZEM
Miasto i Gmina

40.909

41.389

451

220

231

398

187

211

-> opracowanie tabeli - Renata Pflantz - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie <-

   

- Strona główna -