Powierzchnia i liczba ludności - statystyki dla miasta i gminy Krotoszyn

   

MIASTO - Powierzchnia: 23 km2 - ludność: 30 019 (stan na 31.12.2002 r.)
GMINA - Powierzchnia: 233 km2 - ludność: 11 326 (stan na 31.12.2002 r.)

L.p.

Nazwa wsi

Liczba
ludności
(pobyt stały)
stan na
31.12.2002 r.

Liczba
ludności
(pobyt stały
+ czasowy)
stan na
31.12.2002 r.

Urodzenia w 2002

Zgony w 2002

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

1.

Baszyny

167

168

2

-

2

3

1

2

2.

Benice

400

407

4

3

1

5

1

4

3.

Biadki

1444

1453

15

4

11

12

7

5

4.

Bożacin

455

455

7

3

4

3

1

2

5.

Brzoza

268

270

5

3

2

1

1

-

6.

Chwaliszew

975

977

9

3

6

9

4

5

7.

Durzyn

86

86

-

-

-

2

-

2

8.

Duszna
Górka

142

142

1

1

-

1

-

1

9.

Dzierżanów

250

250

1

1

-

3

2

1

10.

Gorzupia

684

685

8

2

6

6

3

3

11.

Janów

73

73

-

-

-

1

-

1

12.

Jasne Pole

256

259

5

2

3

-

-

-

13.

Kobierno

785

803

6

3

3

10

2

8

14.

Lutogniew

733

735

6

4

2

5

1

4

15.

Nowy Folwark

130

130

1

-

1

-

-

-

16.

Orpiszew

628

632

10

2

8

-

-

-

17.

Osusz

99

99

1

-

1

3

-

3

18.

Osusz -
Salnia

160

162

-

-

-

-

-

-

19.

Raciborów

125

125

1

1

-

-

-

-

21.

Romanów

115

115

1

-

1

3

1

2

21.

Roszki

602

606

3

2

1

13

3

10

22.

Różopole

313

316

3

3

-

1

-

1

23.

Smoszew

399

401

2

2

-

5

1

4

24.

Świnków

559

661

4

2

2

7

2

5

25.

Tomnice

274

274

8

4

4

5

1

4

26.

Unisław

86

86

1

1

-

1

-

1

27.

Ustków

206

216

2

1

1

-

-

-

28.

Wielowieś

448

451

5

2

3

9

4

5

29.

Wronów

227

231

2

1

1

3

2

1

30.

Wróżewy

158

158

2

2

-

6

1

5

Razem GMINA

11 247

11 326

115

52

63

117

38

79

31.

Krotoszyn

29 512

30 019

283

133

150

304

144

160

RAZEM
Miasto i Gmina

40 759

41 345

398

185

213

421

182

239

-> opracowanie tabeli - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie <-

   

- Strona główna -