Powierzchnia i liczba ludności - statystyki dla miasta i gminy Krotoszyn

   

MIASTO - Powierzchnia: 23 km2 - ludność: 30 031 (stan na 31.12.2004 r.)
GMINA - Powierzchnia: 233 km2 - ludność: 11 307 (stan na 31.12.2004 r.)

L.p.

Nazwa wsi

Liczba
ludności
(pobyt stały)
stan na
31.12.2004 r.

Liczba
ludności
(pobyt stały
+ czasowy)
stan na
31.12.2004 r.

Urodzenia w 2004

Zgony w 2004

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

1.

Baszyny

170

170

1

-

1

2

-

2

2.

Benice

382

384

10

2

8

5

3

2

3.

Biadki

1430

1441

13

8

5

14

6

8

4.

Bożacin

457

461

7

2

5

5

4

1

5.

Brzoza

269

269

1

-

1

4

1

3

6.

Chwaliszew

957

963

8

4

4

6

3

3

7.

Durzyn

88

89

-

-

-

-

-

-

8.

Duszna
Górka

134

135

-

-

-

3

1

2

9.

Dzierżanów

259

259

6

2

4

3

3

-

10.

Gorzupia

692

693

4

3

1

4

2

2

11.

Janów

78

78

2

2

-

-

-

-

12.

Jasne Pole

258

266

2

1

1

2

2

-

13.

Kobierno

815

831

12

6

6

8

7

1

14.

Lutogniew

725

728

9

3

6

6

3

3

15.

Nowy Folwark

136

141

3

1

2

4

1

3

16.

Orpiszew

638

643

6

6

-

4

2

2

17.

Osusz

103

104

2

1

1

-

-

-

18.

Osusz -
Salnia

164

164

1

-

1

1

1

-

19.

Raciborów

118

119

1

-

1

3

1

2

21.

Romanów

107

107

-

-

-

2

-

2

21.

Roszki

609

611

6

3

3

5

3

2

22.

Różopole

308

312

4

1

3

1

-

1

23.

Smoszew

393

393

4

3

1

7

4

3

24.

Świnków

554

554

5

2

3

7

1

6

25.

Tomnice

274

274

2

2

-

1

1

-

26.

Unisław

83

83

-

-

-

1

-

1

27.

Ustków

206

209

1

-

1

2

1

1

28.

Wielowieś

445

446

4

2

2

3

1

2

29.

Wronów

223

224

2

1

1

2

-

2

30.

Wróżewy

156

156

-

-

-

3

1

2

Razem GMINA

11 231

11 307

116

55

61

108

52

56

31.

Krotoszyn

29 445

30 031

272

134

138

272

124

148

RAZEM
Miasto i Gmina

40 676

41 338

388

189

199

380

176

204

-> opracowanie tabeli - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie <-

   

- Strona główna -