Powierzchnia i liczba ludności - statystyki dla miasta i gminy Krotoszyn

   

MIASTO - Powierzchnia: 23 km2 - ludność: 30 029 (stan na 31.12.2005 r.)
GMINA - Powierzchnia: 233 km2 - ludność: 11 318 (stan na 31.12.2005 r.)

L.p.

Nazwa wsi

Liczba
ludności
(pobyt stały)
stan na
31.12.2005 r.

Liczba
ludności
(pobyt stały
+ czasowy)
stan na
31.12.2005 r.

Urodzenia w 2005

Zgony w 2005

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

1.

Baszyny

170

170

3

2

1

2

1

1

2.

Benice

376

378

5

3

2

4

2

2

3.

Biadki

1444

1456

13

6

7

10

4

6

4.

Bożacin

457

462

10

3

7

7

3

4

5.

Brzoza

269

269

1

-

1

3

2

1

6.

Chwaliszew

957

964

11

3

8

7

-

7

7.

Durzyn

89

90

2

-

2

1

1

-

8.

Duszna
Górka

135

137

-

-

-

-

-

-

9.

Dzierżanów

255

256

-

-

-

1

-

1

10.

Gorzupia

695

697

6

2

4

8

3

5

11.

Janów

74

74

1

-

1

4

1

3

12.

Jasne Pole

259

267

1

1

-

2

1

1

13.

Kobierno

811

827

10

6

2

6

2

4

14.

Lutogniew

724

727

7

3

4

7

4

3

15.

Nowy Folwark

137

142

3

1

2

-

-

-

16.

Orpiszew

636

637

8

5

3

12

5

7

17.

Osusz

97

98

1

1

-

1

-

1

18.

Osusz -
Salnia

169

170

1

-

1

1

-

1

19.

Raciborów

117

118

-

-

-

1

-

1

21.

Romanów

104

104

1

1

-

-

-

-

21.

Roszki

597

600

5

2

3

6

4

2

22.

Różopole

306

310

5

1

4

2

1

1

23.

Smoszew

393

396

4

4

-

4

1

3

24.

Świnków

546

547

6

3

3

11

6

5

25.

Tomnice

283

284

4

3

1

1

1

-

26.

Unisław

84

84

1

1

-

1

1

-

27.

Ustków

207

217

3

3

-

1

1

-

28.

Wielowieś

446

448

1

-

1

4

2

2

29.

Wronów

224

226

2

2

-

1

-

1

30.

Wróżewy

156

158

2

1

1

-

-

-

Razem GMINA

11 222

11 318

115

57

58

108

46

62

31.

Krotoszyn

29 458

30 029

277

142

135

210

108

102

RAZEM
Miasto i Gmina

40 680

41 347

392

199

193

318

154

164

-> opracowanie tabeli - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie <-

    

   

- Strona główna -