Powierzchnia i liczba ludności - statystyki dla miasta i gminy Krotoszyn

   

MIASTO - Powierzchnia: 23 km2 - ludność: 29 999 (stan na 31.12.2006 r.)
GMINA - Powierzchnia: 233 km2 - ludność: 11 343 (stan na 31.12.2006 r.)

L.p.

Nazwa wsi

Liczba
ludności
(pobyt stały)
stan na
31.12.2006 r.

Liczba
ludności
(pobyt stały
+ czasowy)
stan na
31.12.2006 r.

Urodzenia w 2006

Zgony w 2006

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

1.

Baszyny

169

169

-

-

-

2

2

-

2.

Benice

376

380

4

1

3

2

1

1

3.

Biadki

1446

1461

15

2

13

7

5

2

4.

Bożacin

465

467

6

4

2

4

-

4

5.

Brzoza

271

271

2

1

1

1

-

1

6.

Chwaliszew

954

964

13

5

8

6

3

3

7.

Durzyn

88

89

-

-

-

1

1

-

8.

Duszna
Górka

137

137

2

2

-

-

-

-

9.

Dzierżanów

255

255

5

3

2

8

2

6

10.

Gorzupia

699

701

10

4

6

3

1

2

11.

Janów

78

78

2

2

-

-

-

-

12.

Jasne Pole

259

265

3

2

1

2

1

1

13.

Kobierno

810

823

9

8

1

3

2

1

14.

Lutogniew

739

743

10

5

5

3

1

2

15.

Nowy Folwark

138

143

1

1

-

2

-

2

16.

Orpiszew

631

635

8

3

5

10

4

6

17.

Osusz

94

98

1

1

-

1

1

-

18.

Osusz -
Salnia

179

179

3

2

1

4

2

2

19.

Raciborów

116

116

-

-

-

1

-

1

21.

Romanów

105

105

-

-

-

1

-

1

21.

Roszki

602

606

11

3

8

8

5

3

22.

Różopole

302

307

1

1

-

5

1

4

23.

Smoszew

386

389

5

2

3

3

2

1

24.

Świnków

549

551

11

5

6

6

3

3

25.

Tomnice

295

297

5

2

3

1

-

1

26.

Unisław

86

86

2

1

1

-

-

-

27.

Ustków

211

220

1

1

-

-

-

-

28.

Wielowieś

441

441

6

3

3

3

2

1

29.

Wronów

210

211

-

-

-

1

-

1

30.

Wróżewy

154

156

1

1

-

2

2

-

Razem GMINA

11 245

11 343

137

65

72

90

41

49

31.

Krotoszyn

29 276

29 999

311

156

155

257

131

126

RAZEM
Miasto i Gmina

40 521

41 342

448

221

227

347

172

175

-> opracowanie tabeli - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie <-

    

   

- Strona główna -