Powierzchnia i liczba ludności - statystyki dla miasta i gminy Krotoszyn

   

MIASTO - Powierzchnia: 23 km2 - ludność: 29 830 (stan na 31.12.2007 r.)
GMINA - Powierzchnia: 233 km2 - ludność: 11 378 (stan na 31.12.2007 r.)

L.p.

Nazwa wsi

Liczba
ludności
(pobyt stały)
stan na
31.12.2007 r.

Liczba
ludności
(pobyt stały
+ czasowy)
stan na
31.12.2007 r.

Urodzenia w 2007

Zgony w 2007

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

Ogółem

Płeć
żeńska

Płeć
męska

1.

Baszyny

169

169

3

2

1

1

-

1

2.

Benice

382

387

7

5

2

-

-

-

3.

Biadki

1439

1455

15

8

7

14

4

10

4.

Bożacin

469

469

5

2

3

2

2

-

5.

Brzoza

275

275

5

3

2

1

-

1

6.

Chwaliszew

965

972

14

8

6

5

4

1

7.

Durzyn

84

85

1

1

-

2

1

1

8.

Duszna
Górka

136

136

-

-

-

2

1

1

9.

Dzierżanów

253

253

3

3

-

3

2

1

10.

Gorzupia

701

703

7

3

4

6

2

4

11.

Janów

75

75

1

-

1

-

-

-

12.

Jasne Pole

264

271

7

3

4

2

2

-

13.

Kobierno

824

832

7

2

5

8

4

4

14.

Lutogniew

743

746

12

4

8

8

3

5

15.

Nowy Folwark

138

138

2

2

-

3

1

2

16.

Orpiszew

634

639

11

4

7

8

3

5

17.

Osusz

96

100

1

1

-

1

1

-

18.

Osusz -
Salnia

182

184

1

-

1

-

-

-

19.

Raciborów

112

112

-

-

-

5

2

3

21.

Romanów

106

106

2

1

1

1

1

-

21.

Roszki

602

603

5

5

-

8

4

4

22.

Różopole

305

305

3

3

-

5

1

4

23.

Smoszew

397

400

3

1

2

2

1

1

24.

Świnków

532

534

6

1

5

6

2

4

25.

Tomnice

300

300

2

2

-

2

1

1

26.

Unisław

86

86

1

1

-

-

-

-

27.

Ustków

210

220

1

-

1

2

-

2

28.

Wielowieś

450

450

6

5

1

6

4

2

29.

Wronów

216

218

4

4

-

2

2

-

30.

Wróżewy

150

155

1

-

1

1

-

1

Razem GMINA

11 295

11 378

136

74

62

106

48

58

31.

Krotoszyn

29 144

29 830

298

145

153

280

141

139

RAZEM
Miasto i Gmina

40 439

41 208

434

219

215

386

189

197

-> opracowanie tabeli - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie <-

    

   

- Strona główna -